E-Mail:
edu@sh.cvut.cz
  Adresa:
Vaníčkova 7, Praha 6

Startup Academy

Start up Academy je určený všem těm, kteří mají za sebou alepsoň nějaký kurz objektově orientovaného programovacího jazyka a chystají se v tomto jazyce vytvářet vlastní projekt ať už se jedná o školní projekt pro konkrétní předmět, bakalářskou práci, diplomovou práci, nebo chtějí vytvořit vlastní aplikaci

ČTI DÁL